Home / Candle / Bác Simon và Anh Phêro

Bác Simon và Anh Phêro

Cầu cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại đã qua đời.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …