Home / Candle / Bạn tự tử không có đạo

Bạn tự tử không có đạo

Xin cho linh hồn đã mất được nghỉ yên.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …