Home / Candle / Bernadette

Bernadette

Cầu cho lh bernadeete được lên chốn nghỉ ngơi

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …