Home / Candle / Các linh hồn

Các linh hồn

Cầu nguyện cho linh hồn Anna Ngọc Huệ, Augustine Vũ, Martin Thiên Phúc, Jhon B.T Định và cho các linh hồn.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …