Home / Candle / Các linh hồn

Các linh hồn

Cầu nguyện cho linh hồn Anna Ngọc Huệ, Augustine Vũ, Martin Thiên Phúc, Jhon B.T Định và cho các linh hồn.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …