Home / Candle / Các linh hồn mồ côi và các linh hồn

Các linh hồn mồ côi và các linh hồn

Lạy Chúa xin cứu các linh hồn những linh hồn khi còn sống họ chưa biết Chúa, họ chưa được Chúa yêu thương trong đạo Thánh. Xin cũng cứu họ và các linh hồn lên thiên đàng.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …