Home / Candle / Các linh hồn nơi lửa luyện ngục.

Các linh hồn nơi lửa luyện ngục.

Xin Chúa cho các linh hồn ông bà tổ tiên,anh chị em, bạn bè xa gần và cách riêng là cho linh hồn mẹ của con là maria cùng cha và 2 em trai của con là phê rô đang ở chốn luyện ngục sớm được về nước trời hưởng nhan thánh chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …