Home / Candle / Các linh hồn tiên nhân đã qua đời.

Các linh hồn tiên nhân đã qua đời.

Xin cầu cho các linh hồn tiên nhân, tổ tiên nội ngoại. Cha Cố Joan Maria, Soeur Maria, đã qua đời được về hưởng phúc bên nhan Thánh Chúa. Amen!

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …