Home / Candle / Các linh hồn tiên nhân đã qua đời.

Các linh hồn tiên nhân đã qua đời.

Xin cầu cho các linh hồn tiên nhân, tổ tiên nội ngoại. Cha Cố Joan Maria, Soeur Maria, đã qua đời được về hưởng phúc bên nhan Thánh Chúa. Amen!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …