Home / Candle / Các linh hồn tiên nhân

Các linh hồn tiên nhân

Xin cho linh hồn tiên nhân mau hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …