Home / Candle / Các linh hồn tổ tiên

Các linh hồn tổ tiên

Xin cho các linh hồn tổ tiên sớm được hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …