Home / Candle / Các linh hồn tổ tiên

Các linh hồn tổ tiên

Xin cho các linh hồn tổ tiên sớm được hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …