Home / Candle / CAC LINH HON TRONG GIA DINH

CAC LINH HON TRONG GIA DINH

Các linh hồn trong gia đình
Việt Nam
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho các linh hồn trong gia đình,các Đẳng Linh Hồn, được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …