Home / Candle / CAC LINH HON TRONG GIA DINH

CAC LINH HON TRONG GIA DINH

Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi
Việt Nam
Xin cầu cho các linh hồn trong gia tộc, mồ côi,cac thai nhi cùng các linh hồn trong luyện ngục được lên thiên đàng a men

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …