Home / Candle / Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi

Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi

Xin cầu cho các linh hồn trong gia tộc, mồ côi cùng các linh hồn nơi luyện ngục được lên thiên đàng

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …