Home / Candle / Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi

Các linh hồn trong gia tộc, mồ côi

Xin cầu cho các linh hồn trong gia tộc, mồ côi cùng các linh hồn nơi luyện ngục được lên thiên đàng

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …