Home / Candle / Catarina và Phaolo

Catarina và Phaolo

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban những ai đang luyện ngục giảm bớt hình phạt và cho các linh hồn mau được hưởng thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Check Also

Lịch Phụng Vụ Tháng 11

THÁNG 11 Chúa Nhật01TrLễ Các Thánh. Lễ TrọngKh 7,2-4 9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5:1-12aSinh …