Home / Candle / catarina, vicente, 2giuse, teresa

catarina, vicente, 2giuse, teresa

Xin nhà Dòng cầu cho các linh hồn người thân của con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Con xin cảm ơn Hội Dòng.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …