Home / Candle / Cầu cho các linh hồn đaminh, Giuse,

Cầu cho các linh hồn đaminh, Giuse,

Xin Chúa ban cho các linh hồn Đaminh, Giuse, các linh hồn tiền nhân và các linh hồn mồ côi sớm về hưởng nhan thánh chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …