Home / Candle / Cầu cho linh hồn tổ tiên

Cầu cho linh hồn tổ tiên

cầu nguyện cho các linh hồn ông bà và anh chị em đã qua đời trong gia đinh, thân nhân, ân nhân và các linh hồn các cha các thầy trong Dòng cát Minh

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …