Home / Candle / Cecilia Trương Thị Tố Nga

Cecilia Trương Thị Tố Nga

Xin cho linh hồn Cecilia được về hưởng nhan thánh Chúa 🌻🍀🙏

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …