Home / Candle / Cha cố Ernest, Madalena

Cha cố Ernest, Madalena

Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời!

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …