Home / Candle / cha mẹ và các người thân yêu

cha mẹ và các người thân yêu

xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm và cho hưởng hạnh phúc bên Chúa.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …