Home / Candle / cha mẹ và các người thân yêu

cha mẹ và các người thân yêu

xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm và cho hưởng hạnh phúc bên Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …