Home / Candle / Con xin Cầu nguyện cho ba linh hồn

Con xin Cầu nguyện cho ba linh hồn

Linh hồn Phan xi cô. Vũ quang Thuật
Linh hồn Phan xi cô. Vũ ngọc Huy
Linh hồn phan xi cô. Vũ ngọc Lâm

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …