Home / Candle / Đa minh Lê đình Sính

Đa minh Lê đình Sính

Xin cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh ba của con

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …