Home / Candle / Đa minh Lê đình Sính

Đa minh Lê đình Sính

Xin cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh ba của con

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …