Home / Candle / ĐGM Phaolo Bùi Văn Đọc

ĐGM Phaolo Bùi Văn Đọc

Xin cho ngài được Chúa thương đưa về hưởng vinh phúc bất diệt bên Thiên Chúa.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …