Home / Candle / Dominico, Cecilia, Maria

Dominico, Cecilia, Maria

Xin cho các linh hồn người thân yêu chúng con sớm được về hưởng Nhan thánh Chúa ❤️

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …