Home / Candle / Đôminicô Phạm Hữu Hùng

Đôminicô Phạm Hữu Hùng

Cầu cho linh hồn được mau đón nhận về nước Thiên Chúa để hưởng Nhan Thánh Ngài

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …