Home / Candle / Dominico và Ceicilia

Dominico và Ceicilia

Cầu cho ông bà cha mẹ và các linh hồn !

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …