Home / Candle / Gianna Baotixita Doan Huu Te

Gianna Baotixita Doan Huu Te

Được về hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …