Home / Candle / Gioan Baotixia Đoàn Hữu Tế

Gioan Baotixia Đoàn Hữu Tế

Xin cho linh hồn ông bà , cha mẹ , họ hàng thân hữu sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …