Home / Candle / Gioan Baotixita, Dominico, Maria

Gioan Baotixita, Dominico, Maria

Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …