Home / Candle / Gioan Mân, Anna Điệp, Stephano Thân

Gioan Mân, Anna Điệp, Stephano Thân

Nguyện xin Thiên Chúa tha phần phạt cho các LH nhờ lời cầu nguyện của dòng Cát Minh! Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …