Home / Candle / Gioan Nguyễn Văn Đông

Gioan Nguyễn Văn Đông

Cầu cho linh hồn Gioan được lên Chốn Nghỉ Ngơi Muôn Đời hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …