Home / Candle / Giuse

Giuse

Xin Chúa thương xót linh hồn Giuse và cho linh hồn Giuse sớm được hưởng nhan thánh Ngài.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …