Home / Candle / Giuse

Giuse

Xin cho linh hồn Giuse là cha chúng con được nghỉ yên muôn đời.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …