Home / Candle / Giuse

Giuse

Xin Chúa cho linh hồn Giuse được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …