Home / Candle / Giuse

Giuse

Xin cầu cho các linh hồn thai nhi,Giuse,Phero,Maria,các linh hồn mồ côi.
Xin Chúa xót thương và cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …