Home / Candle / Giuse

Giuse

Xin cầu cho các linh hồn thai nhi,Giuse,Phero,Maria,các linh hồn mồ côi.
Xin Chúa xót thương và cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …