Home / Candle / Giuse. Anna. Phêro. Catarina

Giuse. Anna. Phêro. Catarina

Xin cho các linh hồn được lên thiên đàng

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …