Home / Candle / Giuse. Anna. Phêro. Catarina

Giuse. Anna. Phêro. Catarina

Xin cho các linh hồn được lên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …