Home / Candle / Giuse Nguyễn Xuân Ngọc

Giuse Nguyễn Xuân Ngọc

Xin cầu cho ông được hưởng nhan thánh Chúa nơi Thiên Đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …