Home / Candle / giuse.teresa.phaolo.anna

giuse.teresa.phaolo.anna

xin cho 39 linh hồn quê hương . thân nhân chung con cach rieng duoc huong nhan thánh Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …