Home / Candle / Giuse Trần Thăng Thế

Giuse Trần Thăng Thế

Xin cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …