Home / Candle / Giuse Trần văn Nam

Giuse Trần văn Nam

Xin cho linh hồn Giuse được lên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …