Home / Candle / Giusu Phạm Ngọc Anh Tòng

Giusu Phạm Ngọc Anh Tòng

Xin cầu cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi đời đời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …