Home / Candle / Gluse & Maria

Gluse & Maria

Xin cầu cho các lĩnh hồn tiên nhân, ông bà và cha mẹ

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …