Home / Candle / Hieronimo,Toma, Agatha, Phero

Hieronimo,Toma, Agatha, Phero

Cầu cho linh hồn tiên nhân và linh hồn Cha,Chị và em sơm được hưởng nhan Thánh Chúa. Con xin tạ ơn Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …