Home / Candle / Jonathan Le

Jonathan Le

Xin lể cầu nguyện cho linh hồn Jonathan Le mất ngày 16 tháng 11 năm 1992, Amen.
Xin chân thành cám ơn rất nhiều!.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …