Home / Candle / Jonathan Le

Jonathan Le

Xin lể cầu nguyện cho linh hồn Jonathan Le mất ngày 16 tháng 11 năm 1992, Amen.
Xin chân thành cám ơn rất nhiều!.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …