Home / Candle / Kinh hồn Marcô

Kinh hồn Marcô

Cầu xin Chúa dẫn dắt Linh hồn Marcô về nước Thien Đàng.Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …