Home / Candle / Kinh hồn Marcô

Kinh hồn Marcô

Cầu xin Chúa dẫn dắt Linh hồn Marcô về nước Thien Đàng.Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …