Home / Candle / L H Thomas, Fx, Jean D’ Arct, Teres

L H Thomas, Fx, Jean D’ Arct, Teres

Lạy Chúa GIESU xin mở cửa thiên đàng cho các linh hồn vào nghỉ yên bên Chúa. Amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …