Home / Candle / Laurenso

Laurenso

Xin cho Linh Hồn Laurenso được mau hưởngThanh Nhan Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …