Home / Candle / Lê Tấn Tài

Lê Tấn Tài

Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse cầu xin lên Thiên Chúa cho ba con cùng 4 thai nhi, con cua ba con la anh em cua con cung cac thai nhi ban be duoc on sam hoi, tha thu cho ba con va lam hoa voi nhau de tat ca duoc tro ve nha Cha trong thang 11 nay. Ta on hong an CHUA va cam on su hy sinh cua quy Soeur

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …