Home / Candle / LH Anna, Ysave, Phaolo, Phanxico

LH Anna, Ysave, Phaolo, Phanxico

xin cho linh hồn ông bà được nghỉ yên muôn đời

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …