Home / Candle / LH Phanxicosavie, Giuse, Gioan.

LH Phanxicosavie, Giuse, Gioan.

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương linh hồn người Cha thân yêu của chúng con, người em rể, người cậu của con mới qua đời.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …