Home / Candle / Linh hồn Anna Phạm Thị Huệ

Linh hồn Anna Phạm Thị Huệ

Cầu cho linh hồn Anna được hưởng nhan Thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …