Home / Candle / Linh hồn Anna Phạm Thị Huệ

Linh hồn Anna Phạm Thị Huệ

Cầu cho linh hồn Anna được hưởng nhan Thánh Chúa.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …